Уважаеми партньори,

Във връзка с обявеното извънредно положение, Ви уведомяваме че в ЛИЗИНГОВА КЪЩА СОФИЯ ЛИЗИНГ и ЕС ЕФ ЕЙ БРОКЕР са предприети съответните мерки за непрекъснатост на работния процес. В офиса на дружествата ще дежурят служители, които ще отговарят за най-неотложно възникналите въпроси и ситуации. Всички останали служители ще работят дистанционно, и ще ви обслужват по телефон и имейл. Във Вашия личен профил в https://www.leasing.sfa.bg/ ще намерите телефоните и имейлите на служителите, които обслужват лично Вас.

С оглед опазването на Вашето здраве и това на цялото общество, се стараем преките контакти с клиенти да бъдат сведени до минимум. За тази цел препоръчваме по възможност комуникацията да се осъществява дистанционно чрез телефон или имейл, а плащанията да се извършват по банков път.

Прекратяваме нотариалното прехвърляне на автомобилите след изтекъл лизингов период до отменянето на извънредното положение в България. Ще се изповядват само сделки за покупко-продажба на употребявани автомобили.

За всички промени, които биха настъпили, можете да се уведомите от страниците посочени по-долу. Оставаме на разположение за допълнителни въпроси!

Контакти Лизингова къща София Лизинг: http://www.leasing.sfa.bg/pages/contacts

Контакти Ес Еф Ей Брокер: https://sfabroker.bg/contacts/