Контакти

Работно време:

Понеделник - петък от 9:00 до 18:00

Факс: 02/ 892 12 19

E-mail: leasing@sofialeasing.bg
Изпълнителен директор Оперативна дейност:
02/ 892 12 00
Заместник началник отдел Лизинг:
02/ 892 12 21 0886 71 11 64
Оперативна лизингова дейност:
02/ 892 12 03 892 12 07 892 12 01 892 12 06 0877 03 37 71
Клиенти изтекъл лизинг:
02/ 892 12 01 892 12 03 892 12 06 892 12 07 0877 03 37 67
Прехвърляне на собственост:
02/ 892 12 02 0877 03 37 67
Смяна лизгополучател:
02/ 892 12 07 892 12 03 89 12 06 892 12 01 0877 03 37 67
Корпоративни клиенти:
02/ 892 12 01
Тотални щети и Buy-back:
02/ 892 12 07
Клиенти с автомобили BMW и MINI:
02/ 892 12 04 892 12 03 0886 67 00 03
Пълномощни за България и чужбина:
02/ 892 12 03 892 12 07 892 12 01 892 12 06 0877 03 37 71
Управител на Ес Еф Ей Брокер:
02/ 892 12 20
Оперативна застрахователна дeйност:
02/ 892 12 22 892 12 23 892 12 24 0879 12 35 02